Scroll to top

ПРОЕКТ

Подпомагане и съхраняване на автентични Български продукти

С този проект ние искаме да запазим и съхраним една по голяма част от автентичните Български продукти. Продукти, които ние вече забравяме, продукти които нашите деца не са виждали. Осъзнавайки остро липсата на именно такива истински продукти ние искаме да ги показваме, насърчаваме тяхното производство и помагаме с различни методи на хората които ги произвеждат.

Завършеност на проекта 0%
Подпомагане и съхраняване на автентични Български продукти

Share project