Scroll to top

ПРОЕКТ

Изграждане на Кухня майка и мобилни центрове за раздаване на храна за хора в нужда

Това е проект с който искаме да изградим така наречената" Кухня майка”. Кухня, която да отговаря на всички изисквания на БАБХ за производство и преработка на хранителни продукти. Кухня която да може да захранва с прясна и питателна храна нашите мобилни дневни центрове, в които да предоставяме напълно безплатно прясна и вкусна храна на хора в нужда.

Завършеност на проекта 0%
Изграждане на Кухня майка и мобилни центрове за раздаване на храна за хора в нужда

Share project